Celebrarea Întronizării Bibliei

Celebrarea Întronizării Bibliei

Celebrarea Întronizării Bibliei

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţie Biblică, a pregătit un material pentru celebrarea întronizării Bibliei în familie, în Duminica Cuvântului lui Dumnezeu, care se va celebra pe 23 ianuarie 2022.

Redăm textul introductiv al acestui material, semnat de pr. Alois Bulai.

„Sfintele Scripturi cuprind cuvântul lui Dumnezeu şi, pentru că sunt inspirate, sunt, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu. Activitatea pastorală, cateheza şi toată formarea creştină primesc din cuvântul Scripturii o hrană sănătoasă şi o putere sfântă” (Dei Verbum, 24).

„I-a plăcut lui Dumnezeu, în bunătatea şi înţelepciunea sa, să se dezvăluie şi să facă cunoscut oamenilor misterul voinţei sale” (Dei Verbum, 2).

„În cărţile sfinte, Tatăl care este în ceruri iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor săi şi vorbeşte cu ei” (Dei Verbum, 21).

Familia – Biserica de acasă – este în centrul atenţiei pastorale a Bisericii. În misterul iubirii dintre soţi, care devine sacru prin sacramentul credinţei, cuvântul lui Dumnezeu generează, face să crească şi să ilumineze alianţa dintre soţi după modelul legământului pe care Dumnezeu cel infinit l-a stabilit cu poporul pe care şi l-a ales.

Rodnicia iubirii dintre soţi dă naştere fiilor, care prin Botez devin fii ai lui Dumnezeu.

Sfintele Scripturi învaţă să credem întotdeauna în Dumnezeu în ciuda problemelor şi dificultăţilor care ne apar pe cale (cf. Is 26,1-6).

Biblia nu este doar un text de o deosebită valoare culturală, morală, istorică, socială sau artistică, capabilă să inspire gândirea oamenilor. Biblia conţine în ea însăşi cuvântul lui Dumnezeu care este „viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el pătrunde până la despărţitura sufletului şi a duhului (Evr 4,12). „Aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis” (Is 55,10-11).

„Profunzimea adevărului dezvăluit prin revelaţie, atât despre Dumnezeu, cât şi despre mântuirea omului, ne străluceşte pe deplin în Cristos, care este mijlocitorul şi, în acelaşi timp, plinătatea întregii revelaţii” (Dei Verbum, 2).

Pentru a întâlni cuvântul viu al Scripturii este necesară concentrarea pregătirii spirituale pe rugăciunea şi lectura comunitară.

„În cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie, încât el constituie, pentru Biserică, sprijin şi forţă, iar pentru fiii Bisericii, tăria credinţei, hrana sufletului, izvorul curat şi nesecat al vieţii spirituale” (Dei Verbum, 21).

Este potrivit pentru comunitatea familială să fie împreună, să venereze şi să proclame cuvântul lui Dumnezeu, precum şi să mediteze şi să se roage cu acelaşi cuvânt.

Pentru cinstirea cuvântului lui Dumnezeu în familie, pentru meditarea lui frecventă şi pentru împărtăşirea lui între membrii familiei, ca să rodească în viaţa fiecăruia, sperăm să putem veni în ajutorul celor interesaţi, prezentând următorul material, care este împărţit în două secţiuni care vizează acelaşi obiectiv.

Pr. Alois Bulai

Broşura „Celebrarea Întronizării Bibliei” poate fi descărcată ca pdf şi printată în format A4 şi în format A5.

*